traumatologia

Ortopedia jest to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób i uszkodzeń narządu ruchu. Urazy ortopedyczne z reguły są wynikiem przeróżnych zdarzeń. Oprócz nieoczekiwanych, poważnych urazów, specjaliści mają zajmować się także pacjentami zapadającymi na różne długotrwałe choroby ortopedyczne, takie jak na przykład choroby zwyrodnieniowe, artretyzm lub dysplazje stawowe. Jedną z najbardziej dokuczliwych jednostek […]